Kom igång med Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Som arbetsgivare är du skyldig att se till att arbetet och miljön på arbetsplatsen är uppdaterade och håller sig inom ramarna för de lagstiftningar och föreskrifter som finns. Många företag saknar en systematik i arbetet med detta. HR-Expert Kristofer Palmblad erbjuder er som företag hjälp med att planera och komma igång med ett Systematiskt Arbetsmiljöarbetet (SAM).

Vanligt upplägg är:

  • Genomgång av befintligt arbetsmiljöarbete, dokument mm.
  • Ta fram nödvändiga föreskrifter för checklistor
  • Intervjuer med utvalda chefer
  • Att med HR-ansvarig tillsätta en skyddskommitté
  • Kristofer kommer att delta i det första skyddskommittémötet, i syfte att komma igång med arbetet på ett strukturerat sätt. Kristofer tar fram lämpligt protokoll som man kan utgå ifrån i det fortsatta arbetet

SAM är lagbundet via föreskriften AFS 2001:1 som gäller för alla arbetsgivare. Vid avslutat projekt kommer Kristofer att se till att ni uppfyller alla delar av SAM enligt kraven från lagstiftaren, så att ni lugnt kan ägna er åt kärnverksamheten i vetskapen om att ert systematiska arbetsmiljöarbete håller måttet.

Från och med den 31 mars 2016 gäller skärpta regler gällande Organisatorisk och Social arbetsmiljö som ställer höga krav på arbetsgivaren. Detta ingår i arbetet med SAM.

Arbetet anpassas till ert företags verksamhet och de regler och föreskrifter som gäller inom er bransch. Allt som behövs kommer att finnas på plats, från information med relevanta föreskrifter för er bransch till rutiner och krav som gäller just ert företag.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

Kristofer is probably the most professional and knowledgeable HR professional I ever met during my 30 years career.

– Ulf Hellgesson, Director Human Resources at Tele2

Kristofers kompetens på svenska arbetsrätten har gjort honom till mitt första val när jag behöver råd.

– Jan Sundberg, Director of Recruiting at Logica Sweden

It is always easy to trust Kristofer because he have right experience and know how to manage complex issues.

– Tomas Karlsson, HR Ledarskap, HR Partner