Arbetsrätt

Arbetsrätten är komplicerad och ändras ofta. Vid frågor kring anställningar, omplaceringar, uppsägningar eller fackliga förhandlingar kan det vara bra att stämma av med en erfaren specialist inom området.

Lag om anställningsskydd (LAS)

LAS får sägas vara grundnavet i anställningsförhållandet - ur ett juridiskt perspektiv. Lagen reglerar allt från anställningsskydd till uppsägningar och vilka som är undantagna från lagen - t. ex. VD ...

Läs mer

Medbestämmandelagen (MBL)

MBL är till för att reglera och faktiskt förbättra förhållandet mellan de anställda och företaget. Lagen ger facket och arbetsgivaren rätt att komma överens om regler som ser lite annorlunda ut än vad...

Läs mer

Arbetstidslagen

Lagen reglerar inte bara arbetstid utan även hur länge men får arbeta i sträck, när schemat ska vara klart, när man har rätt till lunch och pauser. Här finns många riktlinjer från arbetsdomstolen och ...

Läs mer

Arbetsmiljölagen

Berör alla arbetsplatser och där grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen. Den ger ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Utöver lagen finns många föreskrifter om hur man ska arbeta...

Läs mer

Kristofer is probably the most professional and knowledgeable HR professional I ever met during my 30 years career.

– Ulf Hellgesson, Director Human Resources at Tele2

Kristofers kompetens på svenska arbetsrätten har gjort honom till mitt första val när jag behöver råd.

– Jan Sundberg, Director of Recruiting at Logica Sweden

It is always easy to trust Kristofer because he have right experience and know how to manage complex issues.

– Tomas Karlsson, HR Ledarskap, HR Partner