Omorganisation

När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o. Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt. Det kan vara lätt att missa att man måste förhandla med de fackliga parterna innan man gör en förändring. Att förhandla med kollegorna på den fackliga sidan är inte bara juridiskt riktigt utan klokt för att få bättre trivsel, förankring - och få ett bra bollplank.

Långsiktigt perspektiv på omorganisationen

Många av de förhandlingar och diskussioner chefer deltar i handlar om omorganisationer av verksamhet och förändringar för enskilda individer. Verksamheten och omvärlden förändras och utvecklas, och då...

Läs mer

Förändring av arbetsmiljön

Omorganisationer påverkar också arbetsmiljön. Facket har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön enligt 8§ i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete....

Läs mer

Plan för omorganisationen

Arbetsgivaren bör göra en plan för hur omorganisationen ska gå till (denna har facket rätt att ta del av). Planen bör ge svar på följande frågor:...

Läs mer

Kristofer is probably the most professional and knowledgeable HR professional I ever met during my 30 years career.

– Ulf Hellgesson, Director Human Resources at Tele2

Kristofers kompetens på svenska arbetsrätten har gjort honom till mitt första val när jag behöver råd.

– Jan Sundberg, Director of Recruiting at Logica Sweden

It is always easy to trust Kristofer because he have right experience and know how to manage complex issues.

– Tomas Karlsson, HR Ledarskap, HR Partner