Förändring av arbetsmiljön

Omorganisationer påverkar också arbetsmiljön. Facket har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön enligt 8§ i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utvecklingsavtalen på privata sektorn ger de fackliga organisationerna på företag med minst 50 anställda rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför större förändringar som påverkar företagets ekonomi och sysselsättning.

Ny verksamhet

När det är klart att en förändring av verksamheten ska ske, är det din uppgift som chef att ställa frågor och se till så att omorganisationen blir ändamålsenlig och genomtänkt.

Grunden för en omorganisation ska finnas i verksamhetens behov. Det ska finnas en tydlig och gemensam bild av vision, framgångsfaktorer samt mål och huvudsakliga aktiviteter för olika enheter.

Innan du engagerar dig i diskussion om utformningen av en omorganisation med arbetsgivaren, så ställ frågor om vilket som är behovet och vad ni vill uppnå samt inte minst om omorganisation är rätt metod. Återigen är det viktigt att ta in hjälp av en expert inom omorganisationer. Dels för att få ett helikopterperspektiv, men också för att följa de lagar och avtal som finns

Kristofer is probably the most professional and knowledgeable HR professional I ever met during my 30 years career.

– Ulf Hellgesson, Director Human Resources at Tele2

Kristofers kompetens på svenska arbetsrätten har gjort honom till mitt första val när jag behöver råd.

– Jan Sundberg, Director of Recruiting at Logica Sweden

It is always easy to trust Kristofer because he have right experience and know how to manage complex issues.

– Tomas Karlsson, HR Ledarskap, HR Partner