Långsiktigt perspektiv på omorganisationen

Många av de förhandlingar och diskussioner chefer deltar i handlar om omorganisationer av verksamhet och förändringar för enskilda individer. Verksamheten och omvärlden förändras och utvecklas, och då följer en omorganisation av den ibland bistra verkligheten.

En viktig punkt för dig som chef är att uppmärksamma de långsiktiga perspektiven. Företagsledningar drivs ofta av hårda krav att uppnå lönsamhet på kort sikt. Detta leder lätt till rationaliseringar med minskning av antal anställda som kan vara påfrestande.

Det innebär stora prövningar under tiden omorganisationen äger rum. Värdefull kompetens försvinner ofta vid förändringar – kompetens som kostar mycket att återfå genom nyrekrytering. Det är därför viktigt att företagsledningen gör en noggrann analys av konsekvenserna innan man vidtar åtgärder.

Kristofer is probably the most professional and knowledgeable HR professional I ever met during my 30 years career.

– Ulf Hellgesson, Director Human Resources at Tele2

Kristofers kompetens på svenska arbetsrätten har gjort honom till mitt första val när jag behöver råd.

– Jan Sundberg, Director of Recruiting at Logica Sweden

It is always easy to trust Kristofer because he have right experience and know how to manage complex issues.

– Tomas Karlsson, HR Ledarskap, HR Partner