Plan för omorganisationen

Arbetsgivaren bör göra en plan för hur omorganisationen ska gå till (denna har facket rätt att ta del av). Planen bör ge svar på följande frågor:

1. Vem ska ansvara för vad och hur ska samverkan ske mellan olika enheter?

2. Vilken kompetens behövs?

3. Hur sker kommunikationen internt – och externt till kunder?

4. Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt?

Som chef behöver du skapa dig en bild av huruvida omorganisationen är lämplig, och hur den påverkar medarbetarnas förutsättningar i arbetet.

Punkter att tänka på

Några frågor att ställa till arbetsgivaren inför omorganisationen kan vara:

 • Hur ser verksamheten ut om några år?
 • Vilka blir personalkonsekvenserna?
  – behov av anställda inom olika områden
  – kompetenskrav
 • Vilka förväntningar finns på medarbetarna och cheferna i den nya organisationen?
 • Är mandat och befogenheter tydliga och tillräckliga?
 • Är chefsområdena rimliga när det gäller antalet medarbetare?
 • Hur påverkar organisationsförändringen chefers möjligheter?
  – att kommunicera med ledning och medarbetare
  – att utveckla sina medarbetare
  – att ha utvecklings- och lönesamtal
 • Vilket stöd finns för cheferna som ska genomföra detta?

Innan man beslutar om att göra omorganisation måste man förhandla med facket – om man har kollektivavtal.

Kristofer is probably the most professional and knowledgeable HR professional I ever met during my 30 years career.

– Ulf Hellgesson, Director Human Resources at Tele2

Kristofers kompetens på svenska arbetsrätten har gjort honom till mitt första val när jag behöver råd.

– Jan Sundberg, Director of Recruiting at Logica Sweden

It is always easy to trust Kristofer because he have right experience and know how to manage complex issues.

– Tomas Karlsson, HR Ledarskap, HR Partner